Χώρος αναμονής

Σε ένα λιτό και ευχάριστο χώρο αναμονής σας μπορείτε να περιμένετε αναπαυτικά μέχρι τη στιγμή της εξέτασης