Γραφείο ιατρού

Στο γραφείο του ιατρού γίνεται η λήψη του ιστορικού, η συζήτηση και η συμβουλευτική για κάθε περίπτωση