Δημοσιεύσεις

 • Kathopoulis N, Moirogiorgos D., Thomakos N., Rodolakis A., Exposure to ionizing radiation and pregnancy,  Hellinic Journal of Obstetrics and Gynecology, vol 14, Issue 2, 2015

 • Μοιρογιώργος Δ., Θωμάκος Ν., Καθοπούλης Ν., Ροδολάκης Α. Συντηρητική αντιμετώπιση καρκίνου του ενδομητρίου. Mαιευτικά αποτελέσματα, Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία Τόμος 10 - Τευχος 2 Μάιος-Αύγουστος 2015 

Εργασίες

 

 

 

 • Καθοπούλης Ν, Βλάχος Δ,Τρομπούκης Σ, Ζιώγας Α, Αθανασίου Σ, Χατζηπαπάς Ι, Πρωτοπαπάς Α, Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση τραυματισμού της ουροδόχου κύστης κατά τη διάρκεια αφαίρεσης κύστης ουραχού, Ελεύθερη ανακοίνωση, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυανικολγικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 27-28 Φεβρουαρίου 2015

 • Καθοπούλης Ν, Πρωτοπαπάς Α, Βαλσαμίδης Δ, Αγγελίδης Π, Χατζηπαπάς Ι, Λουτράδης Δ, Βάθος Νευρομυΐκού αποκλεισμού και υποδόριο εμφύσημα, Poster 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυανικολγικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 27-28 Φεβρουαρίου 2015.

 • Βλάχος Δ, Καθοπούλης Ν, Ντόμαλη Α, Γρηγοριάδης Θ, Ζιώγας Α, Σωτηροπούλου Μ, Πρωτοπαπάς Α. Λαπαροσκοπική αφαίρεση διατοιχωματιού πολυποειδούς αδενομυώματος. Poster 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυανικολγικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 27-28 Φεβρουαρίου 2015.

 • Χατζηπαπάς Ι, Αθανασίου Σ, Μιχαλά Λ, Γρηγοριάδης Θ, Καθοπούλης Ν, Αγγελίδης Π, Δετοράκης Σ, Ζιώγας Α, Πρωτοπαπάς Α. Νέα τεχνική στη λαπαροσκοπική χειρουργική: Αφαίρεση σάκου με ελάχιστη διεύρυνση της δερματικής οπής. Poster 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυανικολγικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 27-28 Φεβρουαρίου 2015.

 • Χατζηπαπάς Ι, Γρηγοριάδης Θ, Αθανασίου Σ, Βλάχος Δ, Αγγελίδης Π, Καθοπούλης Ν,Πρωτοπαπάς Α. Χαμηλού κόστους λαπαροσκοπικός σάκος.Poster 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυανικολγικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 27-28 Φεβρουαρίου 2015.

 • Χατζηπαπάς Ι, Μιχαλά Λ, Βλάχος Δ, Δετοράκης Σ, Τρομπούκης Π, Καθοπούλης Ν, Ζιώγας Α, Πρωτοπαπάς Α. Συστραφείσα ωοθήκη, λαπαροσκοπική αντιμετώπιση-παρουσίαση περιστατικού. Poster 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυανικολγικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 27-28 Φεβρουαρίου 2015. 

 • Χατζηπαπάς Ι, Αθανασίου Σ, Γρηγοριάδης Θ, Μιχαλά Λ, Βλάχος Δ, Δετοράκης Σ, Καθοπούλης Ν, Πρωτοπαπάς Α. Κύηση και συμπτωματική κύστη ωοθήκης - παρουσίαση περιστατικού. Poster 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυανικολγικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 27-28 Φεβρουαρίου 2015.

 • Tranoulis A, Thomakos N, Chaidopoulos D, Sotiropoulou M, Kathopoulis N, Davodovic M, Papadimitriou C, Bamias A, Vlachos G, Rodolakis A. Accuracy of frozen section in the diagnosis of mucinous ovarian tumours. Oral presentation. Chicago, IL, USA, SGO Annual meeting 28-31 March 2015​

 • Dimitrakopoulos S, Kathopoulis N, Koliatzaki S, Zika A, Kouli M, Vlachos N, Panagiotou E, Kaliodis K, Sidiropoulos N, Dilated peripartoum cardiomyopathy, case report. Poster 8th Congress of Women's Health and Disease, Kos 1-3 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Kathopoulis N, Koliatzaki S, Sorras N, Diamantopoulos G, Sidiropoulos N. Excessive increase of Alkaline Phosphatase at a full term pregnancy, case report. Poster 8th Congress of Women's Health and Disease, Kos 1-3 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Andriotis A et al. Diagnosis of pituitary adenomas in patients with mild increase of Prolactin. Poster 8th Congress of Women's Health and Disease, Kos 1-3 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Andriotis A, Tsokaki T et al. Legal issues concerning induced abortion, a different point of view. Poster 8th Congress of Women's Health and Disease, Kos 1-3 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Sorras N, Saltamavros A. The working women and Mobbing Syndrome at Western Greece, Epirus and Ionian islands. Poster 8th Congress of Women's Health and Disease, Kos 1-3 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Andriotis A, Sidiropoulos N. Alternative operative techniques for uterine prolapse and cystourethrocele repair. Poster 8th Congress of Women's Health and Disease, Kos 1-3 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Andriotis A, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Panagiotou E et al. Complications from the use of intrauterine coil. Poster 8th Congress of Women's Health and Disease, Kos 1-3 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Andriotis A,Kathopoulis N, Sidiropoulos N. Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC).Poster 8th Congress of Women's Health and Disease, Kos 1-3 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Sorras N, Saltamavros A et al. Autologous blood transfusion on selected gynecological operations. Poster 9th Congress of European Society of Gynecology, Copenhagen 8-11 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Andriotis A, Tsokaki T et al. Atosiban and Ritodrine tocolytic action comparison in therapeutical approach of preterm uterine contracions for preterm labour prevention. Poster 9th Congress of European Society of Gynecology, Copenhagen 8-11 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Diamantopoulos G, Panagiotou E et l. Arachniod cyst during gestation. Poster 9th Congress of European Society of Gynecology, Copenhagen 8-11 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Andriotis A, Sorras N et al. Unstable angina on a postpartum woman after cesarian delivery, case report Poster 9th Congress of European Society of Gynecology, Copenhagen 8-11 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Kathopoulis N, Sorras N, Bokos A, Sidiropoulos et al. Study of hematocrit parameter change during iron administration for gestational iron deficiency anemia. Poster 9th Congress of European Society of Gynecology, Copenhagen 8-11 September 2011

 • Dimitrakopoulos S, Koliatzaki S, Sidiropouou A, Saltamavros A, Andriotis A, Kathopoulis N. A comparison between different episiotomy types during vaginal delivery. Poster 36th IUGA Annual Meeting, Lisbon 28 June to 2 July 2011

 • Dimitrakopoulos S, Andriotis A, Koliatzaki S, Sidiropoulou A, Papageorgiou E, Kathopoulis N et al. Study of treatment of ruptures of external anal sphincter in vaginal delivery  Poster 36th IUGA Annual Meeting, Lisbon 28 June to 2 July 2011

 • Dimitrakopoulos S, Andriotis A, Koliatzaki S, Sidiropoulou A, Sorras N, Saltamavros A, Kathopoulis N.Historical retrospection of Laparoscopic surgery from the antiquity untill today. Poster 36th IUGA Annual Meeting, Lisbon 28 June to 2 July 2011